TYÖNOHJAUS

yksilöille ja työyhteisöille

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on esimerkiksi työrooleihin, työkuormaan, työyhteisön pelisääntöihin ja vuorovaikutukseen sekä esimies- ja alaistaitoihin keskittyvää. Ohjaus on omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten, uskomusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjaussopimus tehdään ennen prosessin alkua. Siinä määritellään mm. ohjauksen ja yksittäisen istunnon kesto, ryhmän koko ja ketkä työorganisaatiosta osallistuvat, kustannukset, palautteenantotapa jne. Työnohjausistunto kestää yleensä 1,5 tuntia ja kokoontumisia on n. kuukauden välein. Tavoitteellisessa työnohjauksessa prosessi kestää yleensä n. vuoden.

Ennen varsinaista työnohjauksen aloittamista voin käydä esittäytymässä, minkä jälkeen voidaan tehdä päätös ohjauksen aloittamisesta. 

Mitä työnohjauksessa tapahtuu?

Työohjaus
Työohjaus

Keskustelu on pääasiallisin keino jäsentää työelämän tilannetta, jossa tarve voi olla akuutti tai sitten tärkeämpää on aloittaa ammatillisen kasvun prosessi. Ohjaus on aina dialogista joko ohjaajan ja asiakkaan välillä tai ryhmän sisällä. Luottamuksellisuus, kuulluksi tuleminen ja avoimuus ovat tärkeitä prosessin onnistumiselle. Ohjaajan ammattitaitoa on auttaa asiakasta kuuntelemalla ja kysymällä (joskus erilaisilla jäsentävillä tekniikoilla) oivaltamaan ja löytämään ratkaisumalleja ongelmaan. Joko sisäinen muutos tai ulkoisten pelisääntö- tai tehtäväkuvien muutos voi alkaa?

Miksi työnohjausta?

Tutkimusten mukaan organisaatioissa, joissa työnohjausta on toteutettu, on löydetty yhteyksiä työnohjauksen ja työn laadun paranemisen välillä. Se on tukenut asiakkaan ammatillista kasvua ja työhyvinvointia ja sitä kautta työn tuottavuutta. Paremmat vuorovaikutustaidot ja paremmat taidot ratkoa erilaisuudesta johtuvia erimielisyyksiä ovat yritykselle merkittävä kasvutekijä, kun aikaa säästyy varsinaisten töiden hoitamiseen! Itsestään huolehtiva työntekijä ansaitsee samanlaisen vastaantulon työnantajalta -työnohjauksen muodossa!

Olen Suomen työnohjaajat StoRyn (STOry) jäsen. Lue lisää: www.suomentyönohjaajat.fi


.