REIVAAMO

Ratkaisuja parempaan työpäivään

Keinoja toimivampaan vuorovaikutukseen

Latausta luovuuteen ja työssä jaksamiseen


Kun myrsky yltyy, on reivaaminen aloitettava heti!

REIVAAMO on saanut nimensä purjehdustermistä reivata, joka tarkoittaa purjeiden pienentämistä ja alaslaskemista, jotta purjevene ei kallistuisi ja jotta se pysyisi kurssissa. (Nykysuomen sanakirja)

Työnohjauksessa tämä metafora sopii minusta  kuvaamaan yritykseni toiminta-ajatusta. Kun työssä tai työyhteisössä on syystä tai toisesta myrskyisää, ja "työvene" alkaa liikaa kallistua ja keikkua, ohjausprosessissa  se saadaan kulkemaan rauhallisemmin valittuun menosuuntaan.

Kun työssä tarvitaan reivaamista, on työnohjaus keino aloittaa muutos ohjaajan luotsauksessa.

Anna-Kaisa Jaala

"Loppujen lopuksi kysymys on vain tästä: että ei väsy, ei koskaan heittäydy välinpitämättömäksi, innottomaksi ja hukkaa kallisarvoista uteliaisuuttaan -silloinhan sallisi itsensä kuolla. Näin yksinkertaista se on, eikö olekin? "                           Tove Jansson, Reilua peliä

TYÖNOHJAUS


Yksilötyönohjaus


Ryhmätyönohjaus Lue lisää

KOULUTUS

Keinoja kohtaamiseen!  Vuorovaikutuskoulutus

Kerro, kirjoita, esitä!

Toiminnallisia menetelmiä arkeen ja työhön

Tarinatuuletus! Tarinallisten menetelmien koulutus

Iloa ja rohkeutta ilmaisusta!
Draamamenetelmien keittokoulu

Minä ohjaajana

Moninäkökulmaisuus tarkoittaa, että puhe saa rinnalleen toiminnallisia tekniikoita, jolloin oppiminen pohjautuu kokemukselliseen elämykseen. Silloin uusi oivallus vaikkapa omasta tavasta viestiä jää tunnemuistiin ja voi johtaa pysyvään muutokseen vuorovaikutustaidoissa.


Motivaatio on kaiken uuden suunnan löytämisen lähtöteline. Ilman sitä sitoutunut ja pitkäkestoinen työskentely ei onnistu. Joskus oman sisäisen tahtotilan ja innostuksen löytäminen vaatii menemistä oman mukavuusalueen ulkopuolelle, aikaa ja ohjaajaa mukaan löytöretkelle.

Reflektio. Jokaisen harjoituksen jälkeen on tärkeää pohtia ohjattavan/ohjattavien kanssa, mitä tunteita työskentely herätti, mitä uusia ajatuksia ja vinkkejä kukin sai. Ohjaajana voin kysymyksin auttaa kulkemaan kohti uusia oivalluksia.

Jakaminen ja vertaistyöskentely antaa mahdollisuuden oppia toisilta, saada ja antaa tukea ryhmässä. Jakaminen osallistaa ja kasvattaa luottamusta, kun oppii paremmin tuntemaan toisia ryhmässä tai työpaikalla.

Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen. Ohjaajana kannan vastuun, että jokainen voi kokea olevansa arvokas ja tärkeä omana itsenään ja saa kokea olonsa turvalliseksi.

Lempeästi mutta lujasti pidän huolta, että pysytään sovitussa aikataulussa ja asiassa.